Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Premies Kernversterking: VVSG-brochure biedt inspiratie
Eerder informeerden we u al over de Oproep 'Premiestelsels Kernwinkelgebied' van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Tot 1 juli 2017 kunnen gemeenten intekenen op deze oproep en een Vlaamse subsidie ontvangen voor het uitreiken van premies om de detailhandel – of ruimer het ondernemerschap – in hun kernwinkelgebied te stimuleren. Deze oproep werd ook uitvoerig toegelicht op de VVSG ROT's economie in februari, samen met de resultaten van onze enquête over gemeentelijke premies voor detailhandel en horeca. De VVSG bundelde nu ook alle informatie in een nieuwe brochure 'Premies Kernversterking'. Gemeenten die de invoering van een premie ter ondersteuning van de handelaars in de kern overwegen, kunnen in de brochure de nodige inspiratie vinden, met onder andere een korte toelichting per premie, geïllustreerd met goede praktijken en een aantal voorbeelden van gemeentelijke reglementen. Aanvullend kunt u uiteraard altijd terecht op de VVSG-website, waar u ook alle info vindt over andere flankerende leegstandsmaatregelen. vicky.dekock@vvsg.be

 

Navigatie