Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Politiezones krijgen 29 miljoen achterstallig geld uit verkeersveiligheidsfonds
​De lokale politiezones en de federale politie ontvangen binnenkort de tweede schijf uit het Verkeersveiligheidsfonds 2011. Het gaat in totaal om ongeveer 29,2 miljoen euro.  De Vlaamse politiezones ontvangen in totaal 18,4 miljoen euro. De 6 Brusselse zones verdelen 2,8 miljoen euro onder elkaar. De 72 Waalse zones ontvangen samen 6,4 miljoen euro. De federale politie krijgt ongeveer 1,4 miljoen euro. De zogenaamde 2de schijf wordt verdeeld onder de gewesten op basis van de lokalisering van de vaststelling van de overtredingen. Daarna wordt het bedrag per gewest verdeeld onder de lokale politiezones via de klassieke verdeelsleutel (categorie zone, aantal km wegen, daling aantal slachtoffers). De bedragen per zone kan je lezen in het Ministerieel Besluit van 7 oktober 2016 (B.S. 14 oktober 2016).

Vorige maand zijn de bedragen van de eerste schijf van het verkeersveiligheidsfonds 2016 gepubliceerd in het Staatsblad (MB 8 september 2016, B.S. 16.09.2016). Op 20 oktober zouden de zones dat bedrag ontvangen. De betaling van de tweede schijf zal daarna volgen.  

De VVSG is tevreden dat de zones nu – weliswaar met enkele jaren vertraging – toch de achterstallige bedragen ontvangen zoals ze wettelijk bepaald zijn.

Het is de bedoeling dat de zones in 2017 de 2de schijf van het jaar 2012 ontvangen, dit zou ongeveer  17,5 miljoen moeten zijn.

Overzicht 1ste schijf (2016) en 2de schijf (2011)

 

​1ste schijf VVF 2016

​2de schijf 2011

​TOTAAL

​Vlaamse zones

​€ 55.417.091,25

​€ 18.443.493,96

​€ 73.860.585,21

​Brusselse zones

​€ 4.142.178,12

​€ 2.872.324,63

​€ 7.014.502,75

​Waalse zones

​€ 36.355.552,09

​€ 6.489.840,97

​€ 42.845.393,06

​federale politie

​€ 5.048.148,34

​€ 1.463.455,76

​€ 6.511.604,10

​TOTAAL

​€ 100.962.969,80

​€ 29.269.115,32

​€ 130.232.085,12

 

Verkeerveiligheidsfonds bestaat uit 2 delen

Sinds de hervorming van het verkeersveiligheidsfonds in 2008 bestaat het uit 2 schijven.

De eerste schijf is een vast bedrag dat de politiezones en de federale politie jaarlijks uit het fonds ontvangen. Dat vast bedrag is het bedrag dat ze in 2007 ontvingen maar dat jaarlijks geïndexeerd wordt.

De tweede schijf van het fonds is een variabel bedrag en bestaat uit meerinkomsten in het verkeersveiligheidsfonds ten opzichte van het begrotingsjaar 2007. Dit bedrag wordt verdeeld onder de lokale politiezones en de federale politie. Volgens de gecoördineerde wet verkeersveiligheidsfonds van 16 juni 2008 wordt de tweede schijf vanaf het begrotingsjaar 2009 verdeeld worden op basis van de lokalisering van de verkeersovertredingen (per gewest). Eenmaal deze tweede schijf per gewest verdeeld is, zou het bedrag per gewest via de klassieke verdeelsleutel (categorie zone, aantal km wegen, daling aantal slachtoffers) verdeeld worden onder de zones. Dit saldo wordt sinds 2009 verdeeld onder de gewesten op basis van de lokalisering van de vaststelling van de overtredingen.

mailto:koen.vanheddeghem@vvsg.be

Navigatie