Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Politiezones krijgen eindelijk tweede schijf verkeersveiligheidsfonds 2009

​Heel wat politiezones hebben de afgelopen maanden aan de hand van het VVSG-model de federale overheid in gebreke gesteld omdat de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds nog steeds niet betaald is. Blijkbaar heeft deze actie tot resultaat geleid. In het regeerakkoord werd de belofte opgenomen om het Koninklijk Besluit goed te keuren, zodat de betaling van die tweede schijf aan de zones mogelijk werd. En de federale regering hield woord: op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft de ministerraad van 11 december het ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd. Het KB bevat de verdelingsmodaliteiten van het saldo van het verkeersveiligheidsfonds (ontvangsten 2009). Het gaat om een bedrag van ongeveer 9 miljoen euro. De Vlaamse zones ontvangen in totaal 5.826.350 euro. De Waalse zones krijgen 1,89 miljoen euro, terwijl de Brusselse zones samen ongeveer 0,9 miljoen euro uit het fonds ontvangen. De federale politie heeft recht op 0,45 miljoen euro. Nu moet de Raad van State haar advies nog geven over het ontwerp-KB. De VVSG is tevreden dat de federale overheid het KB heeft goedgekeurd voor 2009, maar de overige jaren moeten ook nog volgen. Volgens berekeningen van de VVSG gaat het in totaal om ongeveer 81,8 miljoen voor de periode 2009-2012: 26 miljoen voor 2010, 29,2 miljoen euro voor 2011 en 17,48 miljoen euro voor 2012. Concreet betekent dit voor de Vlaamse zones ongeveer 52,2 miljoen euro aan bijkomende inkomsten waarop ze wettelijk recht hebben. De VVSG zal erop toezien dat de overeenkomstige KB's ook nog tot stand komen, en blijft dit dossier op de voet volgen.

Navigatie