Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Politiezones krijgen eindelijk tweede schijf verkeersveiligheidsfonds 2009 want KB gepubliceerd


Heel wat politiezones hebben de afgelopen maanden aan de hand van het VVSG-model de federale overheid in gebreke gesteld omdat de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds nog steeds niet betaald is. En blijkbaar heeft deze actie en  de jarenlange strijd van de VVSG hierover tot resultaat geleid. In het regeerakkoord werd beloofd om het Koninklijk Besluit goed te keuren zodat de betaling van die tweede schijf aan de zones mogelijk werd. En de federale regering heeft woord gehouden: nadat de ministerraad van 11 december het ontwerp van koninklijk besluit had goedgekeurd, is het definitieve KB op 14 januari gepubliceerd in het Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit bevat de verdelingsmodaliteiten van het saldo van het verkeersveiligheids-fonds (ontvangsten 2009). Het totaal te verdelen bedrag bedraagt voor 2009 bedraagt ongeveer 9 miljoen euro.

  • De Vlaamse zones ontvangen in totaal 5.826.350 euro.
  •  De Waalse zones krijgen 1,89 miljoen euro
  •  Brusselse zones ontvangen samen ongeveer 0,9 miljoen euro.
  •  De federale politie heeft recht op 0,45 miljoen euro.

 De politiezones zullen het bedrag in de loop van de maand januari ontvangen.  Hoeveel elke zone ontvangt kan je lezen in het KB.

De VVSG is tevreden de 2de schijf van het verkeersveiligheidsfonds voor 2009 er nu is, maar de overige jaren moeten ook nog volgen. Want volgens berekeningen van de VVSG gaat het in totaal om ongeveer 81,8 miljoen voor de periode 2009-2012.

  • Voor 2010  gaat het om 26 miljoen euro,
  • in 2011 om 29,2 miljoen euro en
  •  in 2012 om 17,48 miljoen euro.

Concreet betekent dit voor de Vlaamse zones ongeveer 52,2 miljoen euro aan bijkomende inkomsten waarop ze wettelijk  recht hebben. De VVSG heeft dit aangekaart bij minister van Binnenlandse Zaken Jambon. De minister heeft beloofd dat de navolgende KB's ook nog volgen, dit jaar komt het KB er voor 2010. De VVSG blijft dit dossier op de voet volgen.

Koen.vanheddeghem@vvsg.be

Navigatie