Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Pocket: Code Nutswerken
De Code Nutswerken is uw leidraad met betrekking tot nutswerken. Een beter herstel van straten en voetpaden na nutswerken, een betere afstemming van de werken en een betere communicatie met alle betrokkenen: dat is het doel van dit boek. Bovendien besteedt deze code de nodige aandacht aan een aantal recente digitale ontwikkelingen, zoals het GIPOD.

De Code Nutswerken kwam tot stand na een intensieve bevraging van gemeenten en netwerkbeheerders, en is een publicatie récht uit de praktijk. Bestel hier.

Navigatie