Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Antwerpen, 30 november: de omgevingsvergunning voor kleinhandel
1 januari 2018 is het zover: de socio-economische vergunning wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning.  Bij de gemeentebesturen roept deze transitie nog heel wat vragen op, een aantal onduidelijkheden moeten immers nog uitgeklaard worden. Daarom stellen we deze platformbijeenkomst volledig in het teken van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten.

Met de inwerkingtreding van hoofdstuk 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) verdwijnt de op zichzelf staande socio-economische vergunning.  Voortaan spreken we van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, die al dan niet gekoppeld is aan een stedenbouwkundig en/of milieu-luik.  Nadat Eline Horemans (Agentschap Innoveren & Ondernemen) u kort de inwerkingtreding van het decreet schetst, zal Peter Schryvers (Departement Omgeving) u wegwijs maken in de omgevingsvergunning en het omgevingsloket.

Vervolgens staan we stil bij de procedure om een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten te verstrekken.  Ingrid Schroyens (Idea Consult) zal een handig overzicht aanreiken over de verschillende procedures en de bevoegde overheidsniveaus. Daarbij komen ook de beroepsprocedure, de gemeentelijke omgevingsambtenaar en de – eveneens hervormde – handhaving aan bod.

Om u enigszins op adem te laten komen, voorzien we voor de lunch nog de nodige beleidsmatige inspiratie.  Nienke van Gerwen (BRO), al jaren een van de bezielers van het Nederlandse Platform Binnenstadsmanagement, is uitermate goed geplaatst om ons inzicht te verschaffen in de strategieën die Nederlandse gemeenten anno 2017 volgen om sterke winkelgebieden te creëren.

In de namiddag gaan we tijdens interactieve sessies dieper in op zowel de procedurele aspecten van de vergunningverlening als de inhoudelijke beoordeling van een vergunningsaanvraag.  In twee aparte sessies krijgt u een uitgebreide toelichting én de kans om concrete vragen te stellen over de stappen in het vergunningsproces, de na te leven termijnen, de samenwerking tussen stedenbouw, milieu en economie, de gemeentelijke omgevingsambtenaar, het aanvraagformulier, de beoordeling op basis van de 4 doelstellingen, enzovoort.  In een derde sessie gluren we verder bij onze buren. Stefan van Aarle, regisseur binnenstad Tilburg, legt ons uit hoe het gemeentebestuur, winkeliers én vastgoed samenwerken in deze springlevende winkelstad.

Bent u, vanuit economie, ruimtelijke ordening of stedenbouw, van ver of nabij, betrokken bij de nieuwe omgevingsvergunning én heeft uw gemeente enige ambitie op het vlak van detailhandel? Dan bent u er ook nu weer bij op deze Platformbijeenkomst.

Programma
Lees het volledige programma op de website van het Platform Centrummanagement.

Praktisch
Donderdag 30 november
Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen

Deelnemen
Per gemeente kunnen max. 3 personen deelnemen.  Deelname is gratis, maar inschrijven aan de hand van het inschrijvingsformulier is verplicht.

Partners.PNG 

Navigatie