Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Planbureau blijft bij verwachte overschrijding spilindex in mei
​Het Planbureau houdt vast aan zijn verwachting dat eind mei de spilindex wordt overschreden. Dat blijkt uit de meest recente inflatievooruitzichten. Het gevolg hiervan is dat de sociale uitkeringen in juni met 2% stijgen, en de overheidslonen in juli.

De voorbije maanden zaten er nogal wat wisselingen in de door het Planbureau voorspelde maand waarin de spilindex zou worden overschreden. Ondertussen kunnen we er zo goed als zeker zijn dat het in mei 2016 gebeurt. De vorige oversdchrijding dateert intussen al van november 2012. Nadien viel de inflatie zeer sterk terug. Bovendien besliste de regering tot een indexsprong, waardoor de indexaanpassing van halverwege 2015 werd overgeslagen.

Volgens het Planbureau zal de eerstvolgende overschrijding van de spilindex pas na 2017 plaats vinden.

Jan Leroy

Navigatie