Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 29 april: pilootprojecten participatieve gemeenteraden
Call for action !

Wil jouw gemeenteraad, jij als voorzitter van de gemeenteraad, of jouw college één of meerdere experimenten opzetten waarbij de raad een rol opneemt in participatieve beleidsprocessen? Leven er in jouw bestuur ideeën om de werking van de gemeenteraad zelf meer participatief te organiseren? De Vlaamse overheid en de VVSG zijn op zoek naar vernieuwende initiatieven van gemeenteraden die willen experimenteren met participatie. De gemeenteraad is een belangrijke speler op het vlak van participatie: de raad legt volgens het decreet over het lokaal bestuur een participatiereglement vast en kan een vitale rol opnemen in het bepalen van de agenda en het uitvoeren van het participatiebeleid.

Projecten kunnen ingediend worden ten laatste op maandag 29 april 2019 om 12:00u. Dat kan door zowel gemeenteraden als het college (of samen). De indiener moet geen rechtspersoonlijkheid zijn. Het is een pluspunt als het voorstel van project voor het indienen wordt besproken in de gemeenteraad en afgestemd is met het college.

Alle info over de oproep en de projectsjablonen vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/oproep-participatie-met-en-door-gemeenteraden

Meer info krijg je bij Ilse Dries ilse.dries@vlaanderen.be of Herman Callens herman.callens@vvsg.be

Navigatie