Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Personeelswijzigingen organieke decreten (Decreet 3 juni 2016)


​​​​​​Op 25 mei heeft het Vlaams parlement de wijzigingen aan het Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet aangenomen. Het gaat voornamelijk om personeelszaken. Het decreet, dat op 3 juni afgekondigd werd door de Vlaamse regering werd gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad van 30 juni. De bepalingen treden op vrijdag 8 juli (dus tien dagen later) in werking, behalve het verdwijnen van de personeelsformatie als centraal verplicht opgelegd instrument (voor dat laatste is nog een beslissing van de Vlaamse regering nodig). Lees meer

Meer info: katleen.janssens@vvsg.be, stafmedewerker OCMW-personeel (02-211.55.35) en marijke.delange@vvsg.be, stafmedewerker gemeentepersoneel (02-211.55.34). ​

Navigatie