Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Dementie als maatschappelijke uitdaging: gemeenten spelen sleutelrol
Om de vier seconden komt er in de wereld iemand bij met een of andere vorm van dementie. Het aantal personen met dementie in België wordt geraamd op 202.000, waarven er ongeveer 6.000 jonger dan 65 jaar zijn. Vlaanderen telt vandaag 122.000 mensen met dementie. Tegen 2060 zal dat aantal verdubbelen. Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging, niet alleen voor de zorgsector, maar voor de hele samenleving. Een dementievriendelijke gemeente kan een belangrijke rol spelen. Op een persconferentie riepen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen, de Koning Boudewijnstichting (KBS) en de VVSG de gemeenten op om werk te maken van een beleid dat in al zijn aspecten rekening houdt met personen met dementie (lees het persbericht).

De rol van de VVSG hierin is er één van kennisdeler, facilitator en bruggenbouwer om de groeiende beweging rond mens- en dementievriendelijkheid lokaal te ondersteunen. Concrete instrumenten daarvoor zijn de 'dementiemeter' en het 'groeipad dementievriendelijke gemeente'. De dementiemeter ondersteunt gemeenten om lokale initiatieven rond dementie te inventariseren. Met het groeipad kunnen ze intern aftoetsen en evalueren hoe het toewerken naar dementievriendelijkheid verloopt. Gemeenten die de dementiemeter lokaal publiceren en doorsturen naar dementievriendelijk@vvsg.be, krijgen een vermelding op de webpagina www.dementievriendelijk.vlaanderen. Dit brengt dementievriendelijkheid niet alleen in kaart, maar bevordert ook de uitwisseling van goede praktijken, inspiratie en expertise.

iris.demol@vvsg.be

Navigatie