Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Parlement keurt wet goed waardoor beroepsgeheim niet langer geschonden wordt bij casusoverleg


​De Kamer heeft op donderdag 29 juni de zogenaamde "Potpourri V-wet" goedgekeurd. Deze wet voegt het artikel 458ter toe aan het Strafwetboek: dit artikel laat toe dat personen die samen overleggen over een casus informatie kunnen uitwisselen zonder dat ze hun beroepsgeheim schenden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een casusoverleg tussen hulpverleners, politie en parket bij intrafamiliaal geweld. Deze nieuwe regeling moet de informatie-uitwisseling tussen hulpverleners, politie en bestuur in het LIVC (Lokale Integrale Veiligheidscel) bij de aanpak van radicalisering ook mogelijk maken zonder dat ze hun beroepsgeheim schenden.

Er gelden wel een aantal voorwaarden bij het casusoverleg:

  • Zo moet het overleg een wettelijke basis hebben of georganiseerd worden met toestemming van de Procureur des Konings.
  • Vooraf moet ook bepaald worden wie aan het overleg kan deelnemen, waarom ze overleggen en wat de modaliteiten zijn.
  • Daarnaast moet het overleg de bescherming van de fysieke en psychische integriteit van personen tot doel hebben of dient het overleg om bepaalde misdrijven te voorkomen.
  • De deelnemers aan het overleg moeten de inhoud van het overleg geheim houden. Het nieuwe artikel zal binnenkort gepubliceerd worden in het Staatsblad en treedt daarna in werking.

Het volledige wetsontwerp kan u hier (p. 129) lezen, de laatste plenaire bespreking hier.

Koen.vanheddeghem@vvsg.be

Navigatie