Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

PWA wordt wijk-werken vanaf 1 januari 2018
Samen met de VDAB en het Vlaams Platform PWA/ PWA-DCO heeft de VVSG de afgelopen maanden sterk ingezet op de ondersteuning van Lokale besturen in hun toekomstige rol als organisator wijk-werken.

Vanuit de VDAB zal er vanaf volgende week communicatie vertrekken naar alle huidige PWA-gebruikers, naar de toekomstige organisatoren wijk-werken en naar de lokale besturen.  Zo krijgt iedereen de nodige informatie over wat er verandert door de invoering van het nieuwe systeem.

We zetten graag een paar aandachtspunten voor de lokale besturen op een rijtje:

-Indien er gekozen wordt voor een afwijking van de prijs van de wijkwerkcheque dan dient dit uiterlijk op 1 december 2017 formeel gemeld te worden aan de VDAB.  Opteert men dus voor de prijs van 7,45 euro,  6.95 euro of 6.45 euro in plaats van 5.95 euro (zoals opgenomen in het decreet) dient men deze datum te respecteren en tijdig een gemeenteraadsbeslissing over te maken (cfr. Brief augustus 2017).

-De lokale besturen krijgen de mogelijkheid om bijkomende activiteiten toe te voegen aan de activiteitenlijst voor Wijkwerken. Hierover volgt een schrijven van de VDAB in de loop van volgende week,  evenals heel wat andere praktische informatie.

- Vanaf vandaag ontvangen alle huidige PWA-gebruikers een brief/mail van de VDAB. Hierin vinden ze alle informatie over de omschakeling naar wijk-werken. Zo zullen zij zich voor 23 november dienen in te schrijven als gebruiker wijk-werken. Dit kan online of telefonisch. Alle nodige informatie wordt duidelijk weergegeven.

-Er zal een nieuwe site vdab/wijkwerken/gebruikers online komen. Daarna volgt eveneens een versie voor werkzoekenden en een versie voor partners.

-Verder werk de VDAB aan opleiding en vorming voor de wijk-werkbemiddelaars.

Meer informatie over wijk-werken kan u vinden op de website https://www.vdab.be/wijk-werken

Of u kan met verdere vragen terecht bij Fabio.Contipelli@vvsg.be  Karel@Hubau.be Ann.Jughmans@vvsg.be

Ann Jughmans

Navigatie