Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

PIEK proefproject stille beleveringen supermarkten: positieve resultaten


Negen steden en gemeenten (Antwerpen, Brasschaat, Geel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Ninvove en Vilvoorde) en de VVSG namen deel aan het PIEK-project, waarbij vestigingen van Delhaize en Colruyt met stil materiaal werden beleverd in de vroege ochtend en de late avond (de zogenaamde dagrand).  Het proefproject toonde alvast aan dat bij deze vorm van beleveren de verkeersveiligheid verhoogt, het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk daalt, en er geen klachten bijkomen op het vlak van geluidshinder.  Geluidsmetingen bevestigen dat stil beleveren technisch haalbaar is. Echter, op regelgevend vlak (VLAREM) blijkt nog werk aan de winkel: de geluidsnormen zijn simpelweg niet haalbaar, zelfs niet mét PIEK-materiaal.  De gesprekken hierover zijn alvast positief gestart.

Binnenkort zal een oproep volgen voor een vervolgproject, PIEK 2, waarbij gestreefd wordt naar verbreding (meer distributie- en transportbedrijven, en meer gemeenten) en verdieping.  Dat laatste moet onder meer uitmonden in een draaiboek en typedocumenten voor gemeentebesturen. De VVSG juicht dit initiatief toe, maar blijft ook vragende partij voor een (richtinggevend) beleidskader voor stedelijke distributie in bredere zin, mét de nodige ondersteuning voor lokale besturen om een goederenvervoersbeleid uit te bouwen.

Op de website van Flanders Logistics vindt u alle info (eindrapport, de synthesenota, persbericht en filmpjes).

Meer info: bart.palmaers@vvsg.be

Navigatie