Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

PIEK 2: 53 steden en gemeenten gaan voor stille distributie in de dagrand


 

PIEK 2: 53 steden en gemeenten gaan voor stille distributie in de dagrand

14 januari maakte minister Crevits de namen van de 5 warenhuisketens en de 53 steden en gemeenten bekend die zullen deelnemen aan het PIEK2-project. Uit het initiële proefproject (met 9 steden en gemeenten) bleek al dat stille leveringen tijdens de vroege ochtend en de late avond positief ervaren worden door omwonenden, gemeenten en distributiebedrijven. 

Het vervolgproject is tweeledig. Enerzijds wordt op grotere schaal getest: meer bedrijven zullen investeren en meer gemeenten laten het toepassen. Dit zal leiden tot een draaiboek voor stille en duurzame leveringen.  Anderzijds zal – op vraag van de VVSG – in enkele steden de opstart begeleid worden van een logistieke dialoog over stedelijke distributie in brede zin tussen het bestuur en alle bij het goederenvervoer betrokken stakeholders: handelaars, transporteurs, verladers, … Deze ervaringen worden vertaald in een stappenplan dat andere lokale besturen in staat moet stellen om zelf zo’n stakeholdersoverleg op te starten. Het PIEK2-project gaat officieel van start in het voorjaar. Meer info: website Flanders Logistics. bart.palmaers@vvsg.be

 

Navigatie