Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Overheidsopdrachten en concessies: nieuwe drempelbedragen Europese bekendmaking
​De drempelbedragen die bepalen of overheidsopdrachten en concessies al dan niet Europees moeten worden bekendgemaakt, worden tweejaarlijks geactualiseerd.

Het Ministerieel Besluit van 21 december 2017 (Inforum 317543) wijzigt vanaf 1 januari 2018 de drempelbedragen voor overheidsopdrachten en concessies die vanaf 1 januari 2018 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt.

Relevant voor de lokale besturen is het aangepaste art. 11 van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017.  Moeten voortaan Europees worden bekendgemaakt: overheidsopdrachten voor werken vanaf 5.548.000 euro excl. BTW (voorheen: 5.225.000 euro); overheidsopdrachten voor leveringen en diensten vanaf 221.000 euro excl. BTW (voorheen: 209.000 euro). 

Deze wijziging heeft ook gevolgen voor de mogelijkheid om gebruik te maken van de mededingingsprocedure met onderhandeling  (nu mogelijk tot 221.000 euro), de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (nu mogelijk tot 221.000 euro) en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (nu mogelijk tot 144.000 euro). ​

Deze wijziging houdt ook in dat voor opdrachten vanaf 144.000 euro excl. BTW (voorheen 135.000 euro) overweging in percelen moet gebeuren (zie art. 58 §2 wet overheidsopdrachten 2016).​​

Voormeld MB wijzigt ook art. 4, eerste lid, van het KB plaatsing en algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten van 25 juni 2017. Concessies voor werken en diensten moeten voortaan pas vanaf 5.548.000 euro Europees worden bekendgemaakt (voorheen 5.200.000 euro).

petra.dombrecht@vvsg.be


Navigatie