Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Overheidsopdracht Telecomcontract 2018


Het Facilitair Bedrijf plant binnenkort een overheidsopdracht af te sluiten voor de aankoop van telecommunicatiediensten voor de Vlaamse Overheid, de (Vlaamse) lokale en provinciale overheden. Deze overheidsopdracht zal de huidige raamcontracten met Orange vervangen. De definitieve gunning wordt voorzien in de eerste helft van 2018.

Ten einde de bestekbepalingen zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van uw organisatie, wenst het Facilitair Bedrijf inzicht te verwerven op uw behoeften m.b.t. telecommunicatiediensten. Aan de hand van deze bevraging wensen ze specifiek te peilen naar uw noden inzake (toekomstige) telecommunicatiedienstverlening en -producten. Uw input kan mogelijk ook leiden tot het opnemen van andere of extra diensten, dan deze uit het huidige aanbod. Indien u wenst toe te treden, kan u als klant, individueel beslissen voor welke dienstverlening/producten u al dan niet wenst af te nemen. In de mate van het mogelijke, zal het bij de opstelling van het bestek, zoveel mogelijk rekening houden met de gewenste dienstverlening en aandachtspunten. Het betreft een indicatieve, niet bindende peiling.

Mogen wij vragen deze vragenlijst in te vullen door een (technisch) persoon die nauw betrokken is bij de aankoop van deze dienstverlening/producten (vb. telecombeheerder). Meer info: telecommunicatie@vlaanderen.be

Navigatie