Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Naar één algemeen en één financieel directeur in 85 vragen en antwoorden
Tegen 1 augustus dit jaar zijn er in elke Vlaamse gemeente een algemeen en een financieel directeur, die van daaruit ook het OCMW bedienen. Een handig document helpt de besturen om de overgang naar deze nieuwe situatie te organiseren.

Het ziet ernaar uit dat het decreet lokaal bestuur rond half februari wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen later treedt de overgangsregeling in werking die ervoor zorgt dat er uiterlijk tegen 1 augustus overal één algemeen directeur en één financieel directeur is voor gemeente én OCMW. De secretarissen en financieel beheerders die vandaag al beide besturen bedienen, stappen van rechtswege in de nieuwe functie. Zijn er twee titularissen, dan moet de gemeente een selectie organiseren, ofwel onder die twee, ofwel door een procedure waaraan ook anderen kunnen meedoen. En lukt het niet om dit allemaal tijdig rond te krijgen, dan neemt op 1 augustus in elk geval een waarnemende titularis de functie op, en ligt de definitieve keuze bij de gemeenteraad die in 2019 aantreedt. Het decreet lokaal bestuur bevat daarnaast ook een garantieregeling voor de secretarissen of financieel beheerders die geen directeur worden.

De federaties van gemeentesecretarissen (ECG), OCMW-secretarissen (VVOS) en financieel beheerders (Vlofin) hebben de voorbije weken in overleg met de VVSG en de Vlaamse overheid gewerkt aan een document dat de besturen via 85 vragen en antwoorden door de hele procedure loodst. Dat moet helpen om vlot van de huidige situatie te evolueren naar wat het decreet lokaal bestuur voorschrijft.

Jan Leroy

Navigatie