Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ouders geven kinderopvang van lokale besturen een vette 9, net geen 10
Tevreden ouders, blije kinderen. Daar doe je het voor. Als die tevredenheid blijkt uit de resultaten van de tevredenheidsmeting bij ouders, mag je ook best fier zijn.

 

Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang nam een kijkje in de resultaten van de tevredenheidsmeting bij ouders over het jaar 2016. En werd zelf tevreden. Over de meeste aspecten van het pedagogisch beleid, de communicatie, de praktische organisatie van de kinderopvang, de ruimtes waar de opvang doorgaat zijn ouders uitermate positief. Al blijven er natuurlijk ook werkpunten.

 

Gezinsopvang baby's en peuters
98% van de ouders wiens kind opgevangen wordt in een gezinsopvang merkt dat zijn kind graag naar de opvang gaat.

Minst tevreden zijn ouders over het buiten spelen en wandelen door de kinderbegeleider gezinsopvang en over de bereikbaarheid van de dienstverantwoordelijke.

Bijlage:

 

Groepsopvang baby's en peuters

100% van de ouders wiens kind opgevangen wordt in een groepsopvang van baby's en peuters zijn er van overtuigd dat hun kind zich goed voelt in de opvang.

Minst tevreden zijn ouders over het sluitingsuur 's avonds van het kinderdagverblijf. 8% van de ouders antwoorden negatief op de vraag of "hun kind onvoldoende rustig en voldoende kan slapen in het kinderdagverblijf". Bijna 1 op ouders geeft ook aan onvoldoende of geen beeld te hebben van wat er tijdens de opvang gebeurt met hun kind.

Opvallende vaststelling: meer dan de helft van de ouders combineert de opvang in het kinderdagverblijf ook met opvang door familie, vrienden en kennissen.

 Bijlage:

 

Groepsopvang schoolgaande kinderen

Meer dan 9 op de 10 ouders wiens kind gebruik maakt van de buitenschoolse kinderopvang zou de opvang aanbevelen aan andere ouders.

Bijna 1 op 10 ouders vinden dat er onvoldoende ruimte is beschikbaar is in de buitenschoolse kinderopvang. Op de vraag "het door de buitenschoolse kinderopvang gebruikte inschrijfsysteem werkt vlot" antwoorden meer dan 10% van de ouders dat ze het daarmee absoluut niet of in onvoldoende mate mee eens zijn.

8% van de ouders vinden dat hun kind onvoldoende gestimuleerd wordt om nieuwe dingen te leren en doen. Maar minst tevreden zijn ouders over de ouderbetrokkenheid zelf: op vragen als "ik krijg informatie van de kinderbegeleiders over mijn kind en de opvang" en "ik word betrokken bij de werking van de buitenschoolse kinderopvang" antwoorden bijna 2 op de 10 negatief.

Opvallende vaststelling: meer dan 4 op 10 kinderen maken dagelijks of bijna dagelijks gebruik van de buitenschoolse opvang. 23% van de ouders die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang wonen buiten de gemeente waar de opvang gevestigd is.

 ​Bijlage:

 

Meer lezen: www.vvsg.be

 

De VVSG haalt de resultaten over de tevredenheid van ouders over de kinderopvang uit de bevraging www.tevredenheidopvang.be, een online instrument dat kinderopvangvoorzieningen kunnen gebruiken om de tevredenheid van ouders over de opvang te meten.

Interesse in het systeem? Op de Inspiratiedag Kinderopvang (27 april te Gent) krijg je in "aan de slag met de online tevredenheidsmeting 2.0" alle uitleg. Meer informatie op www.inspiratiedagkinderopvang.be

Navigatie