Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ouderenweekcampagne: ouderen als actieve schakel voor de buurt
​​​​Naar aanleiding van de Ouderenweekcampagne (van 19 tot 25 november) viert de Vlaamse Ouderenraad ouderen als actieve schakel voor de buurt. Hiermee zetten ze ouderen als actor in de kijker. Er gebeurt immers veel voor ouderen, maar het is even interessant om te kijken wat er door ouderen of samen ​met hen op poten gezet kan worden.

De Vlaamse ouderenraad maakte dan ook een inspiratie- en doegids, die sterke praktijken en inspiratie om zelf aan de slag te gaan bundelt. Ouderen dragen op duizend en één verschillende manieren bij aan een warme, zorgzame en leefbare buurt: van klusjes doen, emotionele steun geven, een oogje in het zeil houden, sociaal contact, tot meedenken met structurele beleidskeuzes.​ De doe- en inspiratiegids van de Vlaamse Ouderenraad toont niet alleen dat er al heel wat gebeurt, maar is ook een warme oproep om ouderen als actieve schakel te erkennen en hen aan te moedigen hun ervaring en kennis te delen.   

Tijdens de Ouderenweekcampagne zet de Vlaamse Ouderenraad ook goede praktijken in de kijker. Ken of ben je zo een praktijk waar ouderen een actieve schakel zijn voor de buurt? Mail dan naar veerle.quirynen@vlaamse-ouderenraad.be​ en wie weet komt hun vliegende reporter ​langs voor een bezoek!

De inspiratie- en doegids downloaden

Navigatie