Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Organisatie Offerfeest 2015: oplossing dringend nodig


De VVSG vraagt dringend een oplossing voor de kwestie van de tijdelijke slachtvloeren in het kader van het Offerfeest (23, 24, 25 september). 

Minister Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn, besliste in september vorig jaar dat hij onverdoofd slachten op de tijdelijke slachtvloeren niet langer zou toelaten omdat dit niet conform de Europese richtlijn is. De intentie van minister Weyts om onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren niet meer toe te laten, zorgt voor onrust bij heel wat lokale moslimgemeenschappen. Gemeenten zijn ook bezorgd dat dergelijke beslissing de goede lokale verstandhouding en samenwerking met de moslimgemeenschap zou verstoren. De VVSG vraagt dan ook dringend een oplossing.  In de Vlaamse parlementscommissie Dierenwelzijn zijn er enkele weken geleden alvast enkele oplossingen gesuggereerd, zoals het erkennen van de tijdelijke slachtvloeren als slachthuis.

Het Offerfeest is voor de moslims een belangrijk religieus feest. Net zoals de joodse gemeenschap wensen moslims om religieuze redenen onverdoofd te slachten. De Europese verordening over dierenwelzijn (2009) eist echter dat onverdoofd slachten in een slachthuis moet gebeuren. De minister beloofde samen te zitten met de Executieve om een oplossing te zoeken. De VVSG kreeg eind december 2014 de boodschap dat er tegen 1 maart duidelijkheid zou zijn over dit dossier. Door vooral het gebrek aan slachtcapaciteit in de reguliere slachthuizen koos de Belgische overheid om tijdelijke slachtvloeren toe te laten. De reguliere slachthuizen zijn immers niet in staat om tijdens de dagen van het Offerfeest aan de grote vraag van de moslims te voldoen. In de periode 2009-2014 werden in Vlaanderen in totaal een dertigtal tijdelijke slachtinrichtingen officieel erkend.

De tijdelijke slachtvloeren zijn het resultaat op een nauwe samenwerking tussen de islamitische gemeenschappen, lokale en provinciale besturen en met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.  Deze slachtvloeren verminderde bovendien het aantal illegale thuisslachtingen, wat leidde tot drastische inperking van problemen van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu. Ook particulieren, vooral dierenkwekers en handelaars, namen het initiatief voor de organisatie van een tijdelijke slachtinrichting.

Om de kwaliteit inzake voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu te verzekeren was dit systeem van tijdelijke slachtinrichtingen  onderworpen aan voorwaarden, begeleiding en controle. Het was nodig dat de tijdelijke slachtinrichting vooraf erkend werd, dat er controle toegelaten werd tijdens het slachten zelf, en dat er achteraf een grondige evaluatie gebeurde. Doorheen de jaren evolueerde en verbeterde het systeem. Een aantal initiatiefnemers heeft de vorige jaren belangrijke investeringen gedaan voor kwaliteitsverbetering inzake voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu bij het slachten. Deze initiatiefnemers zijn bereid om verder te investeren, op voorwaarde dat men rekening houdt met het tijdelijk gebruik van deze installaties en de beperkte impact omdat het geslachte dier enkel bestemd is voor huishoudelijk gebruik.

Het onverdoofd slachten kan op een diervriendelijke manier gebeuren op voorwaarde dat op de slachtvoer alleen goed opgeleide medewerkers aanwezig zijn, vanaf de opvang en begeleiding van het dier tot het doden zelf.  Vorig jaar werd er al met succes een theoretische en praktische opleiding voor kelers en helpers georganiseerd in het PLOT in Genk. De eerste vakbekwaamheidsattesten Dierenwelzijn, wat door Europa vereist werd,  zijn afgeleverd.

Navigatie