Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Opvang asielzoekers: OCMW’s vragen versnelde aanpak leegstand in LOI
​Op dit moment staan meer dan 3.000 bedden of 35% van de OCMW-lokale opvanginitiatieven leeg. De OCMW's begrijpen dat de opvang van asielzoekers in golfbewegingen gaat maar lokale besturen mogen hier niet financieel onder lijden. Dat is nu wel het geval, daarom vragen ze de federale overheid om de leegstand versneld aan te pakken en afspraken na te komen. Op vraag van de federale overheid hebben de OCMW's duizenden extra LOI-plaatsen geopend. Toen het aantal asielaanvragen plots sterk daalde, werd in juni afgesproken deze LOI-plaatsen niet te sluiten maar zo snel mogelijk te vullen door het nieuwe opvangmodel in te voeren. Vier maanden later staat nog steeds zo'n 35% van de LOI-plaatsen leeg. Begin augustus startte Fedasil eindelijk met het toewijzen van bewoners met een positieve beslissing aan de LOI. Geen gebrek aan kandidaten met meer dan 1.000 positieve beslissingen per maand. Sinds 13 oktober 2016 worden ook asielzoekers met een hoge kans op een positieve beslissing aan de LOI toegewezen maar enkel op voorwaarde dat ze al 4 maanden in een collectief opvangcentrum verbleven hebben. Ook hier geen gebrek aan kandidaten want er verblijven ruim 1.200 asielzoekers met een hoge beschermingsgraad in het opvangnetwerk. Beide maatregelen samen zouden dus een effect moeten hebben maar toch is de bezettingsgraad van de LOI de laatste maanden amper gestegen. Ondertussen gaan de OCMW's er financieel op achteruit. Voor een lege LOI-plaats krijgt het OCMW 40% van de subsidie om de vaste kosten te betalen. Concreet 15,11 euro i.p.v. 37,77 euro voor een volwassenenplaats. Bij langdurige en/of te hoge leegstand, volstaat dat niet en moet het OCMW bijleggen. De OCMW's zien mogelijkheden. Asielzoekers met een hoge kans op een positieve beslissing kunnen na 4 weken i.p.v. na 4 maanden verblijf in een collectief opvangcentrum aan een LOI toegewezen worden. De komende weken worden bovendien heel wat plaatsen in de collectieve opvangcentra gesloten terwijl de bezettingsgraad van die centra al erg hoog is. Ook hier kan nagegaan worden of er geen asielzoekers aan de LOI toegewezen kunnen worden. De suggestie van staatssecretaris Francken om lege LOI om te zetten in gewone huurwoningen kan volgens de OCMW's niet zonder een degelijk en concreet plan van aanpak.  De brief van de OCMW's naar minister Borsus en staatssecretaris Francken vindt u hier.

Navigatie