Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 31 januari: bestuurskrachtmeting voor plattelandsgemeenten


De voorbije jaren namen reeds 45 besturen deel aan de bestuurskrachtmeting voor plattelandsgemeenten, een organisatie van de Vlaamse Landmaatschappij i.s.m. de VVSG. Wil uw gemeente werken aan een efficiënt en slagkrachtig plattelandsbestuur? Schrijf u dan nu in voor de vierde editie, er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Tijdens de bestuurskrachtmeting leert u hoe bestuurskrachtproblemen zich aandienen en hoe ze aangepakt kunnen worden vanuit de gemeente zelf. Zowel de interne organisatie als omgaan met beleidsmatige uitdagingen komen aan bod. U krijgt meer inzicht in de eigen werking en leert van andere plattelandsgemeenten, onder begeleiding van een onderzoeksteam.

De bestuurskrachtmeting omvat het invullen van een beperkte vragenlijst; het organiseren van een visitatiedag in de gemeente (het onderzoeksteam gaat dan in gesprek met personeelsleden en diensthoofden, het schepencollege, vertegenwoordigers van adviesraden, de secretaris(sen) (gemeente en OCMW) en de financieel beheerder); en de deelname van een personeelslid en een politiek vertegenwoordiger aan een visitatiebezoek in een andere gemeente.

Vijftien gemeenten kunnen deelnemen aan deze editie (doelgroep). Deelnemen is gratis. Inschrijven (tot 31 januari) of meer informatie bekomen kan bij Liesbet Belmans, VVSG-stafmedewerker platteland, T 02 211 56 24 of liesbet.belmans@VVSG.be. Meer lezen kan hier.

Navigatie