Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 18 januari: doorgangswoningen en opvangcapaciteit OCMW's
Projectoproep 'Sociale innovatie in de strijd tegen dakloosheid en doorgangswoningen 2018'

OCMW's worden geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen in termen van huisvesting van kwetsbare of behoeftige mensen. Doorgangswoningen bieden een tijdelijke oplossing die mensen in moeilijkheden toelaten zich te stabiliseren. Het OCMW neemt een dubbele rol op zich: een antwoord bieden op de hoogdringendheid, maar ook zorgen voor begeleiding van mensen in hun zoektocht naar een duurzame en blijvende oplossing voor deze huisvestingsmoeilijkheden.

Doorgangswoningen bieden ook een tijdelijke oplossing voor erkende vluchtelingen op zoek naar een kwaliteitsvolle woning aan een betaalbare prijs.

In samenwerking met minister Wilmès, belast met de Nationale Loterij, wil minister Ducarme lokale initiatieven van OCMW's steunen om tegemoet te komen aan hun behoeften.

Deze projectoproep wordt uitsluitend voor OCMW's georganiseerd. Dit om hun opvangcapaciteit in de gemeenten te verhogen.

Op onze website vindt u meer informatie over deze projectoproep (tabblad "documenten").

Geïnteresseerde OCMW's kunnen hun kandidatuur indienen tot en met vrijdag 18 januari 2019 via dit inschrijvingsformulier.

Navigatie