Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 18 januari: doorgangswoningen OCMW's
Minister Ducarme heeft begin december in samenwerking met minister Wilmès de projectoproep 'Sociale innovatie in de strijd tegen dakloosheid en doorgangswoningen 2018' gelanceerd. Concreet kunnen OCMW's subsidies ontvangen om het aantal doorgangswoningen in hun gemeenten te verhogen.

OCMW's kunnen onder bepaalde voorwaarden, waaronder minimaal 25% eigen cofinanciering, een subsidie krijgen voor de renovatie, verbouwingswerken of de inrichting van gebouwen met als doel het aantal bijkomende doorgangswoningen te verhogen. De projectoproep biedt ook de mogelijkheid om wooncontainers aan te kopen en in te richten als doorgangswoning.

Met de projectoproep wil de federale overheid de lokale initiatieven van OCMW's steunen in hun aanpak van de grote uitdagingen in huisvestingsproblemen van kwetsbare en behoeftige personen. Deadline voor de subsidie aanvraag is 18 januari 2019.

Meer informatie over de projectoproep en het aanvraagformulier vind je op de website van de POD maatschappelijke integratie.

Meer info: Joris Deleenheer

Navigatie