Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 14 september: projecten Natuur in je Buurt
​Ontwikkelt uw stad of gemeente een vernieuwend groenproject? Dien dan uw dossier in en maak kans op financiële ondersteuning. Eén Vlaamse laureaat maakt kans op een subsidie van 250.000 euro. Daarnaast krijgen 10 provinciale laureaten elk een ondersteuning van 50.000 euro.

Natuur in je Buurt ijvert voor meer en betere natuur dicht bij de mensen in de bebouwde, verstedelijkte omgeving. Parken en tuinen, stadsbossen, volkstuinen, maar ook straten en pleinen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en gebouwen kunnen zorgen voor een kwaliteitsvolle publieke ruimte, meer natuur, een verhoogde biodiversiteit en natuurgebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie.

In opdracht van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaat het Agentschap voor Natuur en Bos daarom op zoek naar vernieuwende en creatieve groenprojecten bij lokale overheden en alle publiekrechtelijke rechtspersonen (OCMW's, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten).

Alle informatie over de projectoproep 2018 is te vinden op www.natuurenbos.be/projectoproep-groen.

Navigatie