Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep: redactiecomité ‘Wie klasseert, die vindt’ zoekt collega
​Hebt u kennis van en interesse in archief- en documentbeheer, kan u zich een drietal keer per jaar vrijmaken, treedt u graag in overleg met uw collega's, leest u graag teksten na en drinkt u daarnaast ook nog graag koffie (of thee)? Neem dan snel contact op met: roeland.verhaert@stad.antwerpen.be, of 03 338 94 33.

Van het losbladig werk 'Wie klasseert, die vindt - handboek Hedendaags document- en archiefbeheer in besturen' verschijnt tweemaal per jaar een bijwerking. De redactievergaderingen gaan door in Brussel vlakbij het centraal station, en duren ongeveer twee uur. Tijdens de vergaderingen worden een drietal teksten besproken die in het handboek opgenomen kunnen worden. Van de redactieleden wordt verwacht dat ze teksten nalezen en becommentariëren, nieuwe onderwerpen voorstellen, contacten met auteurs onderhouden en weten wat leeft in het werkveld. Is dit niets voor u, maar kent u wel iemand die hiervoor geknipt zou zijn? Laat het ons weten! In ruil ontvangt u: onkostenvergoeding, een exemplaar van het handboek en de jaarlijkse bijwerkingen, toegang tot de website, een jaarlijks etentje.

Navigatie