Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep: praktijken Durven met dienstverlening
2018 wordt het jaar van de dienstverlening. Lokale besturen zijn zich aan het herorganiseren: denk maar aan de integratie gemeente-OCMW, fusies en verzelfstandigingsoefeningen. Deze veranderingen moeten leiden tot verbeteringen op vlak van dienstverlening, terwijl ook nieuwe uitdagingen opduiken. Hoe richten we een geïntegreerd onthaal in? Op welke manier kunnen we slim een digitale omslag maken in dienstverlening? Hoe kunnen we van gebruikers partners maken en welke inspirerende voorbeelden zijn hier voorhanden? Noteer nu reeds in uw agenda: op dinsdag 29 mei in het ICC Gent vindt de derde editie van het Congres 'Durven met dienstverlening' plaats, een ontmoetingsdag voor de lokale publieke dienstverleners van morgen. Bij deze doen we ook een oproep om uw visie en praktijk te delen met collega's. Bezorg ons uw aanpak of praktijk, of neem contact op met peter.hautekiet@vvsg.be. Zowel praktijken van algemene dienstverlening als specifiekere aanpakken in vrije tijd, sociale domeinen, economie, omgeving, enzovoort, zijn welkom. Twee jaar geleden deelden meer dan 500 collega's gedurfde praktijken. U wordt van harte uitgenodigd om dit opnieuw mee mogelijk te maken.

Navigatie