Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Onderschrijf de visietekst buurtgerichte zorg
Buurtgerichte zorg pleit ervoor om met alle zorg- en welzijnsactoren lokaal samen te werken, dicht bij de zorgbehoevenden. Om de kwaliteit van de zorg voor alle lagen van de bevolking te kunnen blijven waarborgen is structurele samenwerking nodig tussen alle overheden, formele en informele zorgverstrekkers, gebruikers, ontwikkelaars en andere partners in de zorgsector. De buurt wordt de draaischijf van zorg en welzijn. De lokale overheid kan daar een belangrijke rol in spelen.

De VVSG nam deel aan de informele gesprekgroep met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en de Vlaamse Vereniging van Dienstencentra (VVDC), die de visietekst over buurtgerichte zorg opstelden. De ondertekenaars van deze tekst:

  • geloven sterk in de visie en het potentieel van buurtgerichte zorg;
  • engageren zich om, ieder op het eigen terrein en in samenwerking met anderen, daar vorm aan te geven;
  • ijveren voor een breed maatschappelijk draagvlak om buurtgerichte zorg te realiseren.

 

U kunt de volledige tekst lezen en ook ondertekenen via www.woonzorgbrussel.be/oorkonde/.

Meer info via tine.devriendt@vvsg.be

Navigatie