Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep erkenning "Reference Site"


De nieuwe oproep voor de erkenning als "Reference Site" door the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing is gelanceerd.

Wil je één van de "Reference Sites" van the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing worden? Meld je dan voor 15 april 2016 aan!

Wat zijn Reference Sites?

"Reference Sites" zijn inspirerende ecosystemen of samenwerkingsverbanden, die creatieve en werkbare oplossingen aanbieden om het leven en de gezondheid van ouderen verbeteren. Het is de bedoeling om die oplossingen nadien toe te passen in de andere EU-lidstaten.

Concreet gaat het over samenwerkingen, die bijvoorbeeld bestaan uit de regionale en lokale besturen, geïntegreerde zorginstellingen, industriële organisaties, KMO's of start-ups en onderzoeksinstellingen. Samen voeren ze een veelomvattende, innoverende aanpak uit voor actief en gezond ouder worden, en illustreren ze via voorbeelden dat die aanpak werkt.

In 2012 verscheen een eerste oproep, die resulteerde in de erkenning van 32 regio's als "Reference Site".

Waarom een "Reference Site" worden?

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan de erkenning als "Reference Site". In de eerste plaats trekt de erkenning vaak nieuwe stakeholders aan die mee kunnen werken aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen, waardoor er een volledige systeembenadering ontstaat.

Daarnaast stimuleert the European Innovation Partnership netwerking tussen de verschillende "Reference Sites". De eerste 32 erkende regio's zien zichzelf als pioniers die samen een sterke band hebben opgebouwd. Door die band wisselen ze goede praktijken uit met elkaar en werken op internationaal vlak samen. 

Wat zijn de voorwaarden om "Reference Site" te worden?

"Reference Sites" moeten innovatieve delen uit hun zorgmodel of –systeem voorleggen die kunnen dienen als illustratie of goeie praktijk voor andere regio's.

Daarnaast is er duidelijk bewijs van hun impact op de praktijk nodig en dienen ze zich richten op de indicatoren ondersteund door the Monitoring and Assessment Framework of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (MAFEIP), onder de pijlers "Kwaliteit van Leven, "Duurzaamheid van Zorginstellingen", en "Economische Groei en Jobs".

Tot slot moeten de "Reference Sites" zich actief engageren in het uitbreidings- en kopieerproces van hun systeem naar de andere lidstaten, door goeie praktijken te delen met the European Innovative Partnership, bijvoorbeeld door andere regio's te coachen die hetzelfde systeem willen toepassen.

Inschrijven kan tot 15 april 2016. De originele oproep in het Engels vind je terug via de website van EIP, daar vind je onderaan de pagina tevens de inschrijvingsformulieren.

Navigatie