Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

GAS: sanctionerend ambtenaren krijgen opleiding
​Begin februari werd aangekondigd dat er tijdelijk geen opleiding meer is voor sanctionerend ambtenaren. Een praktisch probleem gezien de spreiding van de 13 kandidaten over de verschillende provincies. Om zo snel mogelijk tegemoet te komen aan de problematiek werd gezocht naar een oplossing. In juni zal de Oost-Vlaamse Bestuursschool PAULO een opleiding voor sanctionerend ambtenaren organiseren in Gent. Alle kandidaten kunnen hier terecht, ongeacht de provincie vanwaar ze afkomstig zijn. De module conflictbeheersing vindt plaats op 9 juni. De overige modules worden georganiseerd op 16 en 17 juni. Gemeentebesturen die plannen maken om in de nabije toekomst een sanctionerend ambtenaar aan te werven houden best rekening met deze data, aangezien niet geweten is wanneer een volgende opleiding zich zal opdringen. mailto:melissa.rasschaert@vvsg.be

Navigatie