Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Openbaarheid van bestuur: Nieuwsblad buist twee op drie gemeenten
Nieuwe Gemeentetest van het Nieuwsblad. Hoe snel reageren burgemeesters op een vraag van een burger?

De weekendeditie van het Nieuwsblad van 27 februari kopte op de voorpagina: "Twee op drie gemeenten dulden geen pottenkijkers.' De krant start dit jaar met een reeks 'Gemeentetest'. Het Nieuwsblad vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuur aan elke gemeente een verslag op van een vergadering van het schepencollege. In 197 van de 308 Vlaamse gemeenten liep het volgens het blad mis en kwam er geen, een negatief of een onvoldoende antwoord.

Een nuance is op haar plaats. Zo kreeg de VVSG van een bestuur het bericht dat het de correcte informatie heeft bezorgd maar het bestuur toch als negatief werd beoordeeld. In ander bestuur glipte de vraag door de mazen van het net wegens ziekte van de secretaris en het feit dat er ook geen herinnering werd gestuurd. Die gemeente is dus zeer ongelukkig dat ze op basis van één vraag nul op tien kregen.

 De VVSG is een sterke voorstander van openbaarheid van bestuur. Toch is een antwoord op een vraag praktisch niet altijd zo eenvoudig en haalbaar. Elk verslag moet immers omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitgezuiverd worden van persoonlijke gegevens. De 'Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur' oordeelde dat het "uitzuiveren" van de notulen (meer dan 20 bladzijden per vergadering) van de daarin voorkomende persoonsgegevens niet altijd kan en dat de openbaarmaking van de opgevraagde notulen in sommige gevallen kan worden afgewezen (zie uitspraak van de beroepsinstantie).

Ondertussen vernemen we dat het Nieuwsblad met een nieuwe Gemeentetest is gestart. Burgemeesters krijgen de vraag van een 'burger' voor een afspraak in verband met. een "lang aanslepend probleem in zijn straat". Het opzet is: meten hoe snel burgemeesters reageren op vragen van de bevolking.

Gemeenten weten wat te doen. 

Jan.vanalsenoy@vvsg.be
Marian.verbeek@vvsg.be  

 

 

Navigatie