Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Tot 13 maart: openbaar onderzoek Uitvoeringsplan afvalstoffen
De opname van de vernieuwde indeling van de gemeenten in clusters, samengesteld volgens de typologie ontwikkeld door Belfius als basis voor de berekening van de restafvaldoelstelling per gemeente; en de verplichting om de kunststofverpakkingen van gezinnen apart in te zamelen tegen 1 januari 2020 in die gemeenten waar Fost plus tegen dan geen uitgebreide PMD-inzameling kan opstarten: dat is in een notendop de aanpassing van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval die de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) naar voren schuift in dit openbaar onderzoek.

De VVSG en Interafval bereidden samen een standpunt voor dat de gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen gebruiken, aanpassen of aanvullen bij de voorbereiding van een advies aan de OVAM. Het openbaar onderzoek loopt tot 13 maart 2019, reacties en opmerkingen kan men bezorgen op plan@ovam.be

Webstek van de OVAM met de teksten die een wijziging ondergaan: https://www.ovam.be/ontwerp-van-wijziging-van-uitvoeringsplan-huishoudelijk-afval-en-gelijkaardig-bedrijfsafval

Standpunt VVSG en Interafval

Lieselot.decalf@vvsg.be  

Navigatie