Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oostende, 3 mei: wie klimaat zegt, zegt economie
​De duurzame transitie is er een van enorme uitdagingen en kansen voor maatschappij én economie. Hoe stemmen we ambitie, financiering en sociale aanvaardbaarheid op elkaar af? Onder de noemer 'Economie' vind je op de Klimaatdag van 3 mei in Oostende de nodige inspiratie in volgende sessies en werkbezoeken:

 

Klimaatdag

De Klimaatdag is hét inspiratie- en netwerkevent van de VVSG voor iedereen die op lokaal niveau betrokken is bij beleid omtrent energie, water (droogte/hitte), circulaire economie, ruimtegebruik en wonen, en duurzame mobiliteit  – en hoe overheden, burgers en bedrijven daarrond samenwerken. Wees 'mee' met wat lokaal wordt gedaan rond klimaatbeleid en met de lokale uitdagingen voor een duurzame toekomst. Op die dag tonen we de wereld dat het lokale niveau de voortrekker is in het traject naar de klimaatdoelstellingen van 2050. Welke sleutelrol spelen lokale besturen in de transitie naar een klimaatrobuuste en duurzame samenleving, maar ook: welke ondersteuning en partnerschappen zijn of blijven daarvoor nodig?

Het programma inspireert je met een staalkaart van praktijken, keynotes, info- en werksessies, rond acht thematische pijlers:


Inschrijving

Tot 20 maart geniet je als VVSG-lid van de vroegboekkorting. Burgemeesters komen gratis. Bekijk het programma en schrijf je in via www.klimaatdag.be.

Navigatie