Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ook SERV verwerpt beslissing over afschaffen jongerenbonus


De Vlaamse regering heeft beslist om de maatregel 'jongerenbonus non-profit' (beter bekend als Generatiepact) af te schaffen. Daardoor komen in de buitenschoolse kinderopvang ruim 150 VTE (vooral deeltijdse) jobs voor laaggeschoolde jongeren op de helling te staan. Door deze beslissing worden ook 4.500 gezinnen geraakt. Met de jongerenbonus worden immers 800 buitenschoolse kinderopvangplaatsen gerealiseerd. Kinderopvangplaatsen die dreigen te verdwijnen als de Vlaamse regering doorgaat met de plannen om de jongerenbonus definitief te schrappen.

 

De SERV werd om spoedadvies gevraagd over het voorontwerp van decreet betreffende de uitdoving van de maatregel 'jongerenbonus non-profit'. De SERV heeft vraagtekens bij deze beslissing, op basis van volgende argumenten: 

(1) Meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs vraagt om flankerend arbeidsmarktbeleid, met name het ondersteunen van de actieve bevolking bij de combinatie arbeid en gezin of bij de combinatie arbeid en zorg. Het is voor de SERV belangrijk de capaciteit in de kinderopvang en ouderenzorg te garanderen.

(2) Het afschaffen van de jongerenbonus zal een negatieve impact hebben op de (verdere) kwalificering en activering en instroom van laag- en middengeschoolde jongeren in de zorgsector.

(3) Tijdelijke werkervaring is geen volwaardig alternatief want kan niet worden ingezet zonder impact op de capaciteit. Bovendien vindt de SERV dat tijdelijke werkervaring niet als passe-partout mag fungeren voor uiteenlopende maatregelen die uitdoven of worden afgeschaft. Tijdelijke werkervaring moet zoals elke maatregel met een duidelijke focus qua doelstelling en doelgroep worden ingezet.

(4) Een transparante onderbouwing van dit regelgevingsdossier ontbreekt.  

 

Om al deze redenen vraagt de SERV dat de Vlaamse regering in geval van afschaffing voorziet in een volwaardig alternatief, volwaardig voor alle doelstellingen en voor alle betrokkenen.

 

Ook de VVSG vraagt samen met de vakbonden om snel werk te maken van een structurele oplossing voor de 800 kinderopvangplaatsen en de medewerkers die nodig zijn om die plaatsen te realiseren. De VVSG vraagt het behoud van deze maatregel tot minstens 1 januari 2019. Werkgevers die nu met middelen Generatiepact kinderbegeleiders in dienst hebben, moeten ook tot eind december 2018 de ruimte hebben om hen te vervangen.

 

Meer info: Ann Lobijn, diensthoofd VVSG-Steunpunt Kinderopvang (ann.lobijn@vvsg.be of 0497-15 14 74) en Evi Beyl, stafmedewerker financiering ouderenzorg (evi.beyl@vvsg.be of 02 211 55 69)

Navigatie