Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ontwerprichtlijnen voor eerste begroting brandweerzones

12 december 2014 werd uiteindelijk het kb voor de brandweerboekhouding gepubliceerd in het Staatsblad. Ondertussen heeft de FOD Binnenlandse Zaken een ontwerp van omzendbrief uitgewerkt met richtlijnen voor het opmaken van de eerste zonebegroting. ​Deze omzendbrief zal pas in januari, in overleg met de bijzonder rekenplichtigen van de hulpverleningszones, gefinaliseerd worden maar gezien de inwerkingtreding van de zone op 1 januari 2015 wordt dit ontwerp nu reeds vrij gegeven. Alle bijzonder rekenplichtigen van de zones kunnen hun opmerkingen op dit ontwerp bezorgen aan vran.sran@ibz.fgov.be Ontwerp omzendbrief richtlijnen eerste zonebegroting.docxOntwerp omzendbrief richtlijnen eerste zonebegroting - bijlage 1.xlsOntwerp omzendbrief richtlijnen eerste zonebegroting - bijlage 2.docxkb van 19 april 2014 betreffende de brandweerboekhouding.pdf.

Navigatie