Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ontwerpdecreet wijzigt leegstandsbeleid en bindende sociaal objectieven
In de VVSG week Nr 23 (Week van 7 tot 13 juni 2016), kon u reeds lezen dat er een aantal wijzigingen komende zijn in het woonbeleid, onder andere betreffende het leegstandsbeleid. Dit document gaat dieper in op de wijzigingen aan het leegstandsbeleid. Een andere aanpassing betreft de bindende sociale objectieven. Lees in dit bericht ook de wijzigingen en de nieuwe bepalingen inzake de  bindende sociaal objectieven voor sociale huur- , sociale koopwoningen en sociale kavels. Joris Deleenheer

Navigatie