Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ontvangsten waterfactuur nauwelijks voldoende om bestaand rioolstelsel in stand te houden
Om het bestaande rioolstelsel te onderhouden en tijdig te vervangen zijn de ontvangsten van de saneringsbijdrage nauwelijks voldoende. Dan houden we nog geen rekening met de middelen (meer dan 6 miljard euro) nodig voor de aanleg van de ontbrekende rioolinfrastructuur en voor de extra investeringen die nodig zullen zijn door de klimaatverandering. Alle gemeenten zullen uit algemene middelen moeten bijdragen om de doelen van het rioolbeleid te realiseren.

De VMM maakte een rapport over de kosten van het rioolbeleid versus de opbrengsten (subsidies en saneringsbijdragen). Uit dat concluderen dat de vervuiler teveel betaalt voor de sanering van het afvalwater, zou niet correct zijn. In haar toelichting op de Vlariodag van 14 maart preciseerde de VMM dit ook. Het is fundamenteel fout om conclusies te trekken over een tarief louter op basis van een boekhoudkundig resultaat. Men moet immers ook rekening houden met de doelstellingen op langere termijn, met nog geplande investeringen, met de maximaal mogelijke schuld die kan aangegaan worden voor investeringen, met kosten/opbrengsten versus cash-in/cash-out, met de langere termijn omwille van de stabiliteit van het tarief, enzovoort. Er kan bijvoorbeeld een boekhoudkundig overschot zijn, maar een kasmatig tekort.

De VVSG en AquaFlanders zullen in overleg met gemeenten en rioolbeheerders met de VMM afspraken maken om de financiële informatie over het gemeentelijk rioolbeheer te verduidelijken en transparanter te maken. Waar de verschillende investerende overheden ook werk van moeten maken, is het verlagen van de doorlooptijd  van investeringen.

christophe.claeys@vvsg.be, T 02 211 56 11

Navigatie