Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Online enquête over stedelijke distributie


Om onze steden en gemeenten op lange termijn leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden is het nodig om aandacht te schenken aan stedelijke distributie. In het kader van het D-via project tracht het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) een overzicht te schetsen van de huidige situatie van het goederenvervoer en de logistieke activiteiten in en naar steden in Vlaanderen.

Het is de bedoeling om o.a. de geldende reglementeringen voor belevering in de Vlaamse steden in beeld te brengen. Op basis hiervan kan doelgericht gewerkt worden aan een integrale lokale beleidsvoering rond stedelijke distributie. Het doel is onder meer een monitor Stedelijke Distributie online ter beschikking te stellen, die lokale besturen toelaat om mogelijke knelpunten te identificeren en prioriteiten te stellen voor verbeterinitiatieven.

De VVSG steunt dit initiatief ten volle en roept de steden en gemeenten op om deel te nemen aan deze online enquête, die slechts een 20-tal minuutjes in beslag neemt.

Meer informatie over het project vindt u op www.d-via.be. Op deze website zullen ook de resultaten van alle deelnemende steden en gemeenten na verwerking online beschikbaar gesteld worden.

Klik hier om deel te nemen aan de online enquête.

 

Meer info: Bart Palmaers, VVSG

Navigatie