Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Onderzoek lokaal integratiebeleid: medewerking lokale besturen gevraagd
Het Instituut voor de Overheid (KU Leuven) voert in opdracht van de Vlaamse Overheid (Agentschap Binnenlands Bestuur) een onderzoek uit over de regierol van lokale besturen inzake integratiebeleid en hoe die rol versterkt kan worden. De doelstelling van het onderzoek is het formuleren van concrete beleidsaanbevelingen. De inbreng van lokale besturen is uiteraard cruciaal om inzicht te krijgen in de huidige invulling van de regierol en eventuele knelpunten die uw lokaal bestuur ondervindt bij het opnemen ervan. De onderzoekers en de VVSG, die het onderzoek via een klankbordgroep op de voet volgt, hopen op een voldoende grote respons. Alle gemeenten (secretarissen) zijn aangeschreven om deel te nemen aan dit onderzoek via een websurvey. De onderzoekers beogen vooral de ervaringen van lokale medewerkers in kaart te brengen.  Anonimiteit en vertrouwelijkheid van de gegevens worden in elk stadium van het onderzoek gewaarborgd. De deelname is vrijwillig en kan op elk moment stopgezet worden. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. De onderzoekers ontvangen graag de afgewerkte vragenlijst voor 20 november 2017 terug. Heeft uw gemeente de vraag om deelname niet ontvangen of wenst u meer informatie? Contacteer Ine Deprez, ine.deprez@kuleuven.be of 016 37 98 34. mailto:sabine.vancauwenberge@vvsg.be

Navigatie