Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Onderteken het Long Live Arts Manifesto


​'Cultuurparticipatie door ouderen in een breder kader plaatsen.' Dat is het doel van het Long Live Arts Manifesto. Hierin wordt gepleit voor een Europese aanpak op het gebied van politiek, praktijk, onderzoek én scholing. Het Manifesto is bedoeld voor leden van het Europees Parlement, Europese beleidsmakers en professionals in Europa op het gebied van cultuur en welzijn. Vind je het een goede zaak dat Europa investeert in dit thema en Creative Ageing Programs? Lees en onderteken hier het Manifesto Long Live Arts.

Tijdens een slotevenement  van het driejarig Europees samenwerkingsproject Long Live Arts presenteren de Nederlandse, Vlaamse, Duitse en Britse projectpartners de uitkomsten van de conferenties in Londen, Remscheid en Den Haag en wordt het Long Live Arts Manifesto over ouderen en cultuurparticipatie overhandigd aan de aanwezige beleidsmakers uit de partnerlanden, waaronder Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Genodigden zijn medewerkers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en een vertegenwoordiging van stakeholders uit de partnerlanden, waaronder de VVSG.

Navigatie