Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Onderrichtingen budget 2018: omzichtigheid geboden
De omzendbrief BB 2017/3 licht de budgetonderrichtingen voor 2018 toe. We zetten de belangrijkste elementen op een rijtje.

De minister van Binnenlands Bestuur wijst erop dat besturen de nodige omzichtigheid in acht moeten nemen in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen om het beleid van de nieuwe raden of de financiële situatie niet nodeloos te verstoren. Wat betreft het aangepaste meerjarenplan loopt de financiële nota minstens tot 2020 en ten hoogste tot 2023, waarbij dat besturen die ook andere dan klassieke leningen hebben in de toelichting de impact op de autofinancieringsmarge moeten aangeven alsof alle schulden met klassieke leningen gefinancierd worden.  

Naar aanleiding van de gewijzigde taakstelling van de provincies en de bijhorende stijging van de Vlaamse basisheffing moeten de opcentiemen op de onroerende voorheffing omgerekend worden. Op deze website vindt u daarover meer informatie. Verder kunt u de nieuwste prognoses voor de dotaties uit het Gemeentefonds terugvinden alsook voor de OCMW's de boekhoudfiche voor de verwerking van financiële rapportering voor de subsidies voor werkzoekenden in een traject tijdelijke werkervaring.

Door de digitale rapportering van de budgetten, meerjarenplannen en jaarrekeningen is er ook zeer veel informatie beschikbaar. Kant en klare financiële profielen vindt u hier, met de analysetool kunt u zelf aan de slag.   

Ben Gilot

Navigatie