Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ondernemingsvriendelijke gemeente, oproep kernversterking: goedgekeurde projecten gekend


Negen projecten goedgekeurd

In het kader van de tweede oproep ‘Actieplan Ondernemingsvriendelijke gemeente’, reikt de Vlaamse regering bijna 2 miljoen euro uit aan 9 projecten die een bijdrage willen leveren aan het beoogde kernversterkende winkelbeleid. 

 

In totaal werden 14 projecten ingediend, waarvan uiteindelijk 9 (zij het in vele gevallen slechts deels) worden gehonoreerd.  Volgende initiatieven ontvangen de komende jaren steun:

  • Stad Gent: “Sfeergebieden in centrum Gent – extra kansen voor speciaalzaken en unieke winkels” (100.000€)
  • Stebo: “Buzz en Business” (274.434€)
  • Gemeente Mol: “Cadeaubonautomaten en E-shop” (154.479€)
  • Kortrijks Ondernemerscentrum WinkelWeb West-Vlaanderen” (280.000€)
  • VVSG: “Geïnspireerd winkelbeleid in dialoog” (126.800€)
  • VOKA-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland: “Innovatieve Retail II” ‘(290.500€)
  • Stad Turnhout: “Startersacademie – Winkelincubatoren” (301.000€)
  • Stad Hasselt: “CityDepot, duurzame stedelijke distributie” (311.000€)
  • UNIZO Vorming: “Bereikbaarheid als troef van het kernwinkelgebied” (136.500€)

Project VVSG: 'Geïnspireerd winkelbeleid in dialoog' 

Met het project ‘Geïnspireerd winkelbeleid in dialoog’ wil de VVSG de steden en gemeenten de mogelijkheid bieden om in dialoog te treden met een aantal belangrijke economische actoren zoals projectontwikkelaars, retailers, vastgoedactoren, ….  Deze dialoog is immers niet eenvoudig te organiseren voor elke stad of gemeente. Toch is het noodzakelijk om als lokaal bestuur een goed inzicht te verwerven in de verzuchtingen van de verschillende marktpartijen t.a.v. het stedelijk/gemeentelijk beleid, en in de economische en andere wetmatigheden waarmee deze spelers geconfronteerd worden.  Zonder dit inzicht en de bijhorende affiniteit dreigen initiatieven onvoldoende afgestemd te zijn op de noden of mogelijkheden van deze marktspelers, en dreigt een beleid ineffectief of zelfs contraproductief te zijn.  Op geaggregeerd niveau kan deze dialoog wel georganiseerd worden, op een wijze die haalbaar is voor zowel lokale besturen als de marktpartijen (en bij uitbreiding intermediaire organisaties, ondernemingsverenigingen, …).  Deze dialoog moet leiden tot het vergroten van het inzicht in elkaars beleid en logica, en tot meer concrete vormen van samenwerking.  

Hiertoe wordt een platform opgericht, naar analogie met het Nederlandse Platform Binnenstadsmanagement.  Daarnaast biedt dit platform ook een opportuniteit voor lokale uitvoerders en beleidsmakers om met elkaar van gedachten wisselen over kernversterkend winkelbeleid in al zijn facetten: visie, strategieën, organisatiestructuur en financiering, operationalisering, monitoring, etc. 

Dit project start in principe op 1 januari 2012.

 

 

Meer informatie

Over het actieplan Ondernemingsvriendelijke Gemeente en de goedgekeurde projecten: machteld.dedobbeleer@agentschapondernemen.be

Over het VVSG project: bart.palmaers@vvsg.be of stefan.thomas@vvsg.be.  Of via de VVSG website.

Navigatie