Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Onbetaald verlof als gunst en als recht
​Zoals we in de VVSG-Week van 6 december schreven voert de Vlaamse regering vanaf 1 februari 2017 een nieuwe regeling in voor onbetaald verlof, als compensatie voor het afschaffen van de niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking. De huidige verlofstelsels 'verlof voor deeltijdse prestaties' en 'onbetaald verlof' worden vervangen door 'onbetaald verlof als gunstmaatregel' en 'onbetaald verlof als recht'. Vele besturen stellen zich de vraag of ze het onbetaald verlof als gunstmaatregel moeten invoeren. Het onbetaald verlof als gunst is geen verplichting en moét dus niet toegepast worden. Zie bijv. de woordkeuze in (het nieuwe) artikel 200: 'het hoofd van het personeel kan…' En verder ook in artikel 202: "de raad kan ook bepalen in welke gevallen en voor welke personeelsleden of categorieën van personeelsleden dat verlof niet van toepassing is". Het is wel aangewezen dat de raad een expliciete beslissing neemt dat het onbetaald verlof als gunstmaatregel niet wordt toegepast, om discussie te vermijden. Want de tekst van het BVR van 2 december 2016 is niet zo helder geschreven. Enkel voor wie in een lopend verlofsysteem zit moet het minstens behouden blijven (zie de nieuwe artikelen 237bis Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel 7 december 2007 en 145bis Rechtspositiebesluit OCMW-personeel 12 november 2010, zoals die ingevoegd worden door het genoemde BVR van 2 december 2016). marijke.delange@vvsg.be (gemeentepersoneel) en katleen.janssens@vvsg.be (OCMW-personeel).

Navigatie