Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Artikel 60 § 7 in Tijdelijke Werkervaring: circulaire geeft praktische uitleg
​Vanaf 1 januari 2017 zal het OCMW nieuwe artikel zestigers binnen Tijdelijke Werkervaring activeren. Het sisartikel in de OCMW-wet, de toepasselijke bepalingen in de RMI-wet, alsook de linken naar Arbeidsrecht en de Werkloosheidsreglementering blijven dezelfde. De doelstelling van de maatregel, de volledige inbedding in de VDAB-werking alsook de financiering zijn echter ingrijpend gewijzigd.  Op 27 oktober jl. werd het ontwerp van decreet in de Commissie Werk van het Vlaams Parlement goedgekeurd. OP 28 oktober jl. heeft de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit voor de eerste keer principieel goedgekeurd. De omzendbrief Tijdelijke Werkervaring van 14 november jl. legt de praktische kant van de zaak beter uit. U vindt deze op Inforum onder nummer 305640.  De VVSG heeft de nieuwe maatregel op 10 plaatsen in Vlaanderen uitgelegd. De VDAB heeft op www.vdab.be/tijdelijkewerkervaring alle al beschikbare info gebundeld. Wie vragen heeft kan terecht bij petra.dombrecht@vvsg.be en peter.cousaert@vvsg.be.

Navigatie