Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Rondzendbrief geeft richtlijnen voor evenementen WK voetbal
Op 26 mei werd een nieuwe rondzendbrief 'grote schermen en evenementen gelieerd aan voetbal' (inforumnr. 321450) ondertekend door de minister van veiligheid en binnenlandse zaken. Het was even wachten op deze rondzendbrief, aangezien de behandeling van een wetsvoorstel tot aanpassing van de Voetbalwet van 1998 nog hangende was in de Kamer. Eerstdaags zal de rondzendbrief gepubliceerd worden, de voorlopige versie vindt u alvast hier.

Het WK voetbal gaat van start op 14 juni en eindigt op 15 juli.

Vertoningen op grote schermen zullen veel volk op de been brengen. De omzendbrief geeft een overzicht van de voornaamste toepasselijke regelgeving aan lokale besturen en organisatoren van evenementen. Veel van deze regelgeving werd recent gewijzigd (waaronder wijzigingen aan de Voetbalwet en de Wet Private Veiligheid).

Elke burgemeester staat in voor het verzamelen van informatie over deze evenementen, voor zover die kan bijdragen tot het opstellen van een evaluatie van de risico's in de gemeente. Daartoe bestaat een handig multidisciplinair beoordelingsformulier (website federaal crisiscentrum), dat besproken kan worden in de lokale veiligheidscel. Zowel in het belang van het evenement, als in het belang van de openbare veiligheid kunnen de bevoegde gemeentelijke organen vervolgens maatregelen nemen.

Een evaluatie van risico's is lastiger bij ongeplande evenementen en hangt ook af van de evolutie van de wedstrijdkalender op het WK voetbal. Bij het spontaan plaatsen van grote schermen kan een spontane volkstoeloop ontstaan.

Evenementen zullen bij voorkeur georganiseerd verlopen.

Dat kan gebeuren in een voetbalstadion, waarvoor voetbalstewards ingezet kunnen worden (art. 13 t.e.m. 17 Voetbalwet). De rondzendbrief bevat een overzicht van hun bevoegdheden. Daartoe dient vooraf ook een samenwerkingsovereenkomst met de politiediensten te worden afgesloten.

Dat kan ook gebeuren buiten een voetbalstadion, waar ook stewards ingezet kunnen worden op herkenbare wijze. Ze zijn enkel bevoegd voor sensibilisering en voor toegangscontrole en mogen niet overgaan tot controle van personen of voorwerpen. Voor dat laatste blijven de reguliere veiligheidsdiensten bevoegd en, in voorkomend geval, de private bewakingsagenten volgens de bevoegdheden die hun door de wet zijn toegekend.

Het bovenstaande is in overeenstemming met de nieuwe Voetbalwet die op 1 juni in werking treedt. Meer achtergrond daarover vindt u in dit nieuwsbericht.

Meer info over de rondzendbrief vindt u op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

#LokaalDNA: Het gemeentebestuur van Schoten werkte een bijzondere politieverordening 'vertonen van TV-beelden WK Voetbal 2018' uit en ontving al aanvragen van HORECA-uitbaters. Deze goede praktijk kunt u via deze link terugvinden (contactpersoon tom.bresseleers@schoten.be).

Tom De Schepper

Navigatie