Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omzendbrief financiële controle subsidie TWE gepubliceerd
​In de omzendbrief staan richtlijnen voor de financiële verantwoording van de subsidie Tijdelijke Werkervaring (TWE) binnen BBC. Zo zal ieder OCMW de verkregen financiering en de bijhorende verantwoording aan kostenzijde moeten koppelen aan externe rapportagecodes (ERC's). Meer bepaald zal de inspanningsvergoeding (250 euro per maand) gekoppeld moeten worden aan de ERC VDAB-TWE01 en de compensatievergoeding (195 euro per maand) aan de ERC VDAB-TWE02. Dit moet het OCMW en de VDAB in staat stellen om de financiering en de bijhorende verantwoording zo eenvoudig mogelijk op te volgen. 

Omwille van de Europese DAEB-regelgeving dient de inspanningsvergoeding volledig verantwoord te worden door gemaakte kosten (aangevuld met een kleine marge van ongeveer 1%). Deze gemaakte kosten slaan op de volledige loonkosten van de trajectbegeleiders (in dienst van het OCMW  zelf of in onderaanneming), aangevuld met een forfait van 20% werkingskosten. 

Aangezien 2017 een overgangsjaar betreft, moeten deze richtlijnen pas vanaf 2018 worden toegepast. 

De omzendbrief is gepubliceerd op de website van de VDAB.

Navigatie