Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omgevingsvergunning is er vanaf 23 februari 2017


​Gearchiveerd nieuwsbericht -> recentere info te vinden op http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/omgevingsvergunning.aspx

​Het uitvoeringsbesluit over de omgevingsvergunning werd op 23 februari gepubliceerd in een apart nummer van het Belgisch Staatsblad (Inforum 284014). De omgevingsvergunning zal in werking treden één jaar na deze publicatie, dus op donderdag 23 februari 2017.

Het besluit telt 799 artikels en 19 bijlagen; samen met de toelichting en de Franse vertaling gaat het om 700 pagina's tekst.

Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de bouw-, milieu- en verkavelingsvergunning en komt er één procedure voor dergelijke aanvragen.

Een jaar overgang lijkt lang, maar er moet nog heel wat gebeuren, met name omdat de omgevingsvergunning voortaan digitaal kan worden ingediend en digitaal moet worden behandeld. Het Omgevingsloket is echter nog niet af. De VVSG dringt erop aan dat de Vlaamse overheid snel klaar is met dat loket. Zo kunnen gemeenten op hun beurt hun software aanpassen en warmdraaien voor het digitaal afhandelen van de omgevingsvergunning. Onze vrees is echter dat Vlaanderen nog veel tijd nodig heeft om het loket klaar te hebben, terwijl ze de klok wel aan het aftikken heeft gezet. Daardoor dreigen gemeenten maar weinig tijd te hebben zichzelf voor te bereiden.

Meer weten over de omgevingsvergunning en de digitale afhandeling ervan? Bezoek onze website, kom naar de VVSG-Ronde van Vlaanderen of neem contact op met Xavier Buijs of Steven Verbanck.

Navigatie