Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omgevingsvergunning: integratie kleinhandel en handhaving uitgesteld
​De vergunning voor kleinhandel of voor vegetatiewijzigingen zou oorspronkelijk vanaf 1 januari 2018 ook volgens de omgevingsvergunningsprocedure verlopen. Doordat de goedkeuring van de zogenaamde Codextrein ruimtelijke ordening vertraging opliep, is deze datum niet meer haalbaar. In de toelichting bij het hierover ingediende amendement staat dat de integratie 'in de nabije toekomst' ligt.

Aanstaande donderdag komt de integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning trouwens uitgebreid aan bod op het Platform Centrummanagement in Antwerpen. Daarnaast is er ook het decreet handhaving omgevingsvergunning (inforumnr. 280432), dat de handhavingsregels voor stedenbouw aanpast zodat die meer op die voor milieu lijken. Dat decreet is definitief goedgekeurd in 2014 en zou samen met de omgevingsvergunning zelf in werking treden, maar die inwerkingtreding is ook uitgesteld omwille van de vertraging van de codextrein.

Meer info: bart.palmaers@vvsg.be (integratie kleinhandel), xavier.buijs@vvsg.be, steven.verbanck@vvsg.be

Navigatie