Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omgevingsvergunning: VVSG gaat voor invoering maar blijft bezorgd
De VVSG blijft bezorgd over een goede invoering van de omgevingsvergunning. De ervaringen met het loket digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket zijn – zacht uitgedrukt – niet positief. Alle gemeentelijke medewerkers staken de afgelopen maanden, en nu nog steeds, 'een tandje bij' om alle documenten terug te vinden en de beslistermijnen te kunnen halen. 

De Vlaamse overheid verzekert ons dat het Omgevingsloket het groot aantal extra gebruikers vanaf 1 januari zal aankunnen én dat de 'snelinvoer', die het mogelijk maakt dat eenvoudige aanvragen vlot worden ingediend, beschikbaar zal zijn. Dankzij het verkregen uitstel van een jaar geven de softwareleveranciers aan dat zij de gemeenten kunnen ondersteunen met een dossierbehandelingssysteem dat voldoende 'af' is. Daarom is het beter om te eindigen met de huidige situatie van twee digitale loketten naast elkaar.

De Vlaamse overheid beloofde aan de VVSG de komende maanden echt extra energie te stoppen in ondersteuning van gemeenten en de communicatie erover uit te breiden. Daarnaast maakt ze concreet op welke punten het Omgevingsloket in 2018 zal worden aangevuld, én start er een denkoefening over het Omgevingsloket op lange termijn.

xavier.buijs@vvsg.be en steven.verbanck@vvsg.be

Navigatie