Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe tool laat gemeenten afvalbeleid vergelijken
Gemeenten en afvalintercommunales krijgen van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) binnenkort inloginformatie voor een tool, waarop ze de resultaten en kenmerken van hun eigen afvalbeleid kunnen vergelijken met die van andere Vlaamse gemeenten en afvalintercommunales.

Vlaanderen legt de gemeenten een doelstelling op om de hoeveelheid restafval verder te beperken. Met de benchmark-tool die er nu aan komt, kunnen gemeenten opvolgen in welke mate zij aan de doelstelling voldoen. In de benchmark-tool kan een gemeente (of intercommunale) zich vergelijken met andere gemeenten van hetzelfde type. Ook een vergelijking met de gemeenten binnen dezelfde intercommunale is mogelijk. Verder is het mogelijk om de vergelijking verder te verfijnen. Dat kan volgens het aantal inwoners, gemiddeld inkomen, en met criteria zoals toeristisch karakter of aandeel hoogbouw.

Het vergelijkingsinstrument geeft informatie over beleidsindicatoren. Zo kunnen gemeenten gericht op zoek gaan naar lokale besturen die beleidsmaatregelen nemen die effect hebben op de hoeveelheid afval. Het kan bijvoorbeeld gaan om een diftarsysteem dat het afval weegt, het inzetten van afvalstewards die de inwoners helpen om afval te voorkomen, het ondersteunen van thuiscomposteren, enzovoort. De tool zal naast indicatoren over afvalbeleid ook informatie bevatten uit de gemeentelijke inventaris van percelen met een verhoogd risico op bodemverontreiniging.

Navigatie