Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

OCMW - huurwaarborg op de schop?


OCMW huurwaarborg op de schop?

Minister Homans wil af van de OCMW-huurwaarborg. Die werkt volgens haar immers stigmatiserend. Volgens het grote woononderzoek (2013) staat 36% van de verhuurders afkerig ten opzichte van huurders die beroep moeten doen op een OCMW-huurwaarborg. Ook de diversiteitsbarometer huisvesting van Unia uit 2014 wijst op dit probleem. Toch zorgen de OCMW's er heel vaak voor dat kwetsbare mensen toegang vinden tot de huurmarkt. Gaat Vlaanderen zelf huurwaarborgen geven aan kansarme huurders? Het op de schop zetten van de OCMW-huurwaarborg kan ervoor zorgen dat de drempel naar het OCMW hoger wordt voor heel wat mensen. Dat zou heel jammer zijn want OCMW's hebben heel wat expertise in het begeleiden en toeleiden van huurders naar de woonmarkt, er is een sterke lokale betrokkenheid en bereikbaarheid, OCMW's bieden hulp op heel wat levensdomeinen waardoor die huurder sterk ondersteund kan worden. De OCMW's vragen om zeker betrokken te worden bij de uitwerking van het plan van de minister. Een betere toegang tot de private huurmarkt voor de meest kwetsbaren kan volgens de OCMW's ook gerealiseerd worden via een centraal huurwaarborgfonds. Dat laat de woonbegeleiding van het OCMW intact maar maakt de huurwaarborg anoniem voor de verhuurders. Joris Deleenheer

Navigatie